“PHAT NGUOI” GIUP NANG CAO Y THUC THAM GIA GIAO THONG

“Phat nguoi” giup nang cao y thuc tham gia giao thong

Cùng với sự phát triển chung của đất nước, hệ thống giao thông đường bộ và những phương tiện di chuyển ở nước ta cũng phát triển không ngừng. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm những quy định của pháp luật về giao thông dẫn đến những vụ tai nạn và ùn tắc giao thông đang

read more